plicniopava.cz
Obrázek 1 Obrázek 1 Obrázek 1 Obrázek 1 Obrázek 1

RTG pracoviště

V řijnu 2018  byla provedena kompletní rekonstrukce rtg pracoviště s jeho přestěhováním do přízemí . Bylo pořízeno nové rtg  zařízení s přímou digitalizací  firmy Agfa a skiagrafickou sestavou  firmy Polyrad  včetně elevačního stolu s elektromagnetickou deskou.  Díky  automatickému řízení expozice  a  různým anatomickým programům  lze docílit vysoké kvality snímků se snížením  radiační zátěže. Současně odpadá chybovost laborantů při vyvolávání snímků. Výhodou je rovněž rychlost pořízení snímku

Součastí  systému je  i PACS -  technologie umožňující správu, archivaci a zobrazení rentgenové  dokumentace, která může být následně zaslána elektronicky odesílajícím lékařům.


Rentgenové pracoviště
Čekárna

Ordinační hodiny

Po 7:00 - 15:30
Út 7:00 - 14:30
St 7:00 - 12:30
Čt 7:00 - 15:30
7:00 - 14:00
Obrázek 1 Obrázek 1 Obrázek 1 Obrázek 1 Obrázek 1